Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda

Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju, trije predstavniki Sveta staršev in pet predstavnikov zaposlenih.

Člani Sveta zavoda so:

 • predstavniki zaposlenih: Darja Majhenič, Simona Kocbek – matična šola, Jerneja Malec – podružnica/šola, Neja Vasilijevič – vrtec Vrtiljak, Barbara Pipenbaher – vrtec Ciciban
 • predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju: Feliks Čuček, Marjana Nerat, Sandi Staklenac,
 • predstavniki staršev: vrtec – Sanja Milutinovič , podružnica/šola – Valentina Švajger, matična šola – Darko Smiljan        
 • Predsednica Sveta zavoda:  Darja Majhenič,
 • Namestnik predsednika Sveta zavoda:  Darko Smiljan.

Svet zavoda obravnava:

 • vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa;
 • usmerja materialno poslovanje šole;
 • sprejema Letni delovni načrt;
 • sprejema Zaključno poročilo;
 • sprejema Poslovno poročilo;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol.

  

PLAN SESTANKOV SVETA ZAVODA:  

 • 27.09.2023, ob 16:30
 • 19.12.2023, ob 17:00
 • 22.2.2024, ob 17:00
 • 12.06.2024, ob 18:00

 

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024:

 

POSLOVNIK SVETA ZAVODA:

 

(Obiskano 512 krat, 1 obiskov danes)
Dostopnost