Zavod upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž, trije predstavniki sveta staršev in pet predstavnikov zavoda.

Svet zavoda obravnava:

 • vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli;
 • usmerja materialno poslovanje šole;
 • sprejema letni delovni načrt;
 • sprejema zaključno poročilo;
 • sprejema poslovno poročilo;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol.

Člani Sveta zavoda so:

 • predstavniki zaposlenih: Majhenič Darja, Andreja Kolander, Jerneja Malec, Katja Trstenjak, Barbara Pipenbaher
 • predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju: Iztok Peterin, Voršič Žiga, Peterin Iztok
 • predstavniki staršev: vrtec – Tjaša Lamot ( vrtec), podružnica – Bricman Rantuša Saša,  matična šola – Smiljan Darko

 

PLAN SESTANKOV SVETA ZAVODA:

 • 15.9.2021
 • 16.12.2021
 • 24.2.2022
 • 16.6.2022

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:

 

POSLOVNIK SVETA ZAVODA: