OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

VRTCA VRTILJAK IN CICIBAN V ŠOLSKEM LETU 2021 – 2022

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI– dejavnosti v dopoldanskem času

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VRTCA IZVAJALEC/KOORDINATOR
Palček Bralček Ksenija Rodeš, Rebeka Kukolj
Cici vesela šola Tamara Dornik, Daniela Dobnik, Ksenija Rodeš
Pevski zbor Amadeja Rampre/ Špela Majhenič in Lina Gornik
Plesne urice  Neja Vasilijević, Doris Horvat Satler
Mali raziskovalec

Nuša Felc,  Valentina Žvegler (2017),

Eva Krejač, Urška Ozim  (2016)

Pravljična ura

Barbara Pipenbaher

Jana Godec, Maja Janžek ( 2016, 2017)

Lutke

Katja Trstenjak, Daniela Dobnik (2017)

Lina Gornik, Urška Ozim (2016)

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI VRTCA IZVAJALEC ENOTA CICIBAN ENOTA VRTILJAK
Cicitelovadba

Imenšek Katja

Mia Želj

————-

TOREK

17.00 – 17.45 URE

17.45 – 18.30 URE