CENIK – celodnevni program     Cena Velja od
I. starostno obdobje 508,00 €    1.11.2020
II.starostno obdobje
362,00 €     1.11.2020
Cena neporabljenih živil na dan odsotnosti 1,92 €    1.11.2020

 vse cene so z DDV

 

Plačilo programa vrtca

Plačilo za program vrtca se določi na osnovi vloge o znižanem plačilu vrtca, ki jo starši oddajo na Centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno bivališče. Višina prispevka staršev je odvisna od njihovih dohodkov in njihovega premoženja. Odločbo o določitvi plačila izda center za socialno delo otrokovega stalnega bivališča. Ekonomsko ceno vrtca sprejema ustanoviteljica vrtca in se lahko med letom spreminja.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca( in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici( 77%).
Ekonomske cene programov vrtca so objavljene  na spletni strani vrtca.

Lestvica plačilnih razredov

Razvrstitev v plačilni razred pomeni določitev cene programa, ki jo plačajo starši. Lestvica je oblikovana glede na dohodke in premoženjsko stanje družine in ima 9  plačilnih razredov. Najnižje plačilo predstavlja plačilo 1. plačilnega razreda cene programa, najvišje pa plačilo 9. plačilnega razreda, kar pomeni 77 % plačilo cene programa.

Daljša odsotnost otroka zaradi bolezni

V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni lahko starši na občini  vložijo vlogo za znižano plačilo zaradi daljše bolezenske odsotnosti otroka.