SODELOVANJE S STARŠI

 

ČAS

Svet staršev vrtca PLAN SESTANKOV SVETA STARŠEV:

  • 14.09.2021
  • 13.12.2021
  • 22.02.2022
  • 19.05.2022

 

 

Roditeljski sestanki

med 7.9. – 13.9.2021

 

 

EVALVACIJSKI RODITELJSKI SESTANEK Z NASTOPOM OTROK

30.5. – 7. 6. 2022
Obeležitev materinskega dne – družinsko srečanje z nastopom otrok

 

8.3. – 25. 3. 2022

 

ŠPORT ŠPAS – srečanje vseh generacij 14.5.2022
VRTEC ZA STARŠE – starševski večer
VRTEC ZA STARŠE – starševski večer

15.11.2021

marec 2022

Pogovorne ure/ v živo ali preko aplikacije MSTeams

Vsak prvi torek v mesecu ob 17.00  – VRTEC VRTILJAK

Vsak prvi torek v mesecu ob 17.00 – VRTEC CICIBAN