Skoči na glavno vsebino

Pravice otrok in staršev

Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje. Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

 

Pravice otrok

Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj na osnovi pozitivnih čustev ter spoznavnih in socialnih izkušenj za popolno zaupanje vase. Optimalen razvoj vključuje spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca. Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka. Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu.


Konvencija o otrokovih pravicah

Vsi otroci želijo postati dobri ljudje – taki se rodijo. V njihovem vedenju lahko prepoznamo odgovornost.

Varujte nas. Dovolite nam, da rastemo svobodno in častno.
Vsak od nas bo imel svoje ime in svojo deželo.
Glejte nas in branite nas. Kadar zbolimo, nas negujte in tolažite.
Če smo telesno in duševno prizadeti,
bodite še posebej pozorni do nas in skrbite, da bomo živeli srečno.
Omogočite našim družinam, da ostanejo skupaj,
če pa smo brez družine, nas kljub temu varujte in ljubite.
Tako nas učite, da bomo znali uživati darove sveta.
Dovolite pa nam,
da se tudi igramo, ker so stvari, ki jih moramo odkriti sami.
V stiskah pomagajte najprej nam, kajti mi smo prihodnost sveta.
Prizanesite nam z okrutneži in izkoriščevalci.
Pustite, da svobodno verujemo v miru in brez očitkov.
Dovolite nam, da se ponašamo z barvo svoje kože.
Bodite ponosni na nas.
Kdorkoli že smo in kjerkoli živimo, naj bo to dota vseh otrok.

Sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25
z dne 20. novembra 1989.
Veljati je začela 2. septembra 1990.

 

Pravice staršev

•    Temeljijo na spoštovanju in upoštevanju staršev kot primarnih vzgojiteljev, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj ter jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom.
•    Starše obveščamo o programu vrtca in jih vzpodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti.
•    Z njimi gojimo odprt dialog ter partnerski odnos o otrokovem razvoju in vzgoji, ne glede na različnost v kulturno-jezikovnem poreklu.
•    Starše sproti obveščamo o otrokovem razvoju in dejavnostih v vrtcu.
•    Z informacijami o otrocih in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne.
•    Seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja.
•    Spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrok ter staršev.
•    Ob vstopu otroka v vrtec vzpodbujamo starše, da sodelujejo pri postopnem uvajanju otroka v vrtec.

(Obiskano 615 krat, 1 obiskov danes)
Dostopnost