Javni vpis novincev v vrtec za šolsko leto 2021/22 v občini Miklavž na Dravskem polju

Javni vpis novincev v vrtec Vrtiljak in Ciciban za šolsko leto 2021/22 je potekal od 22. 3. do 2. 4. 2021. Ker je prispelo več vlog, kot imamo v vrtcu prostih mest, se je 20.4.2021 sestala komisija za sprejem otrok v vrtec in sprejela prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam.

SEZNAM SPREJETIH OTROK

ČAKALNI SEZNAM

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec

Vloga za vpis 2021-22 (word)

Vloga za vpis 2021-22 (pdf)

Prosta mesta in število vpisanih po vpisu