Otroci v prometu niso ogroženi le zato, ker so majhni, pač pa tudi zato, ker zaradi svojih razvojnih značilnosti  (majhne višine, nerazvite sposobnosti gibanja in zaznavanja, pomanjkljive spoznavne in socialne zmožnosti) težko spoznajo nevarnost in nanjo ustrezno reagirajo.

Zato se morajo že predšolski otroci poučiti o svoji vlogi v prometu, o tem, kako sploh deluje promet, da se bodo kasneje lahko sploh naučili osnovnih prometnih pravil.

Naše vrtčevsko okolje nam in našim otrokom nudi mnogo priložnosti za potepanja po okolici. Da pa bi bila naša potepanja varna, skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti prometni vzgoji. Zato smo že vrsto let vključeni v projekt Pasavček, saj se strokovne delavke zavedamo, da je varnost otrok tako v vrtcu kot tudi v prometu na prvem mestu.

Otroke sva skozi vsakodnevne aktivnosti sproti seznanjale z varnim načinom vključevanja v promet. Pri bivanju na prostem smo tako spoznavali značilnosti kraja ter pasti, ki prežijo na nas pri hoji po vasi. Otroci so se tako sprva podajali na pot po bližnji okolici s pomočjo vrvice, otroci, ki pa niso še hodili, pa v vozičku, ter se navajali na hojo v koloni. Pri tem smo veliko pozornosti namenili pomenu hoje ob robu cestišča in bankini, saj v kraju, kjer smo ni veliko, za pešce urejenih pločnikov. Otroci so hitro osvojili pravila varnega gibanja po cestišču ter varnega prečkanja ceste na označenih delih ceste (Dvignjena roka za varnost otroka). Otroci so dobro poznali okolico a smo pri stopanju na pločnike in sestopanju imeli še veliko težav.

Pri hoji so bili izredno pozorni na dogajanje v njihovi bližini-zvoke avtomobilov, tovornjakov, traktorjev  in avtobusov. Slednje so po zvoku že na daleč prepoznali.

Otroci so se v skupini igrali z avtomobili in cesto, spoznavali različna prevozna sredstva, se vozili s poganjalci in upoštevali nekaj osnovnih prometnih znakov (STOP, prehod za pešce, semafor…). Otroci so skozi igro spoznali letalski, vodni in cestni promet.

V skupini so prepevali pesmi Z avtobusom k teti, Moj rdeči avto in ob njih tudi rajali.

Vesna Kos